Dětská skupina ŘÍČÁNEK

Černokostelecká 740/61a, 25101 Říčany

email: dsricanek@seznam.cz

tel.: +420 725 895 461

Dětská skupina ŘÍČÁNEK - ZLATÁ

Zlatá 207, 250 83  Škvorec

Dětská skupina ŘÍČÁNEK - ZLATÁ II

email: dsricanek@seznam.cz

tel.: +420 725 895 461

Dětská skupina ŘÍČÁNEK

Celodenní docházka

Po - Pá  7:30 - 16:30

 

Státní svátky - ZAVŘENO

 

Provozní doba vychází z požadavků rodičů dětí, které nyní naše zařízení navštěvují, zavírací doba se přizpůsobuje dle dohody a odchodu posledního dítěte.

 

Každá započatá hodina od 16:30 hodin je účtována - 120 Kč

Adresa: Dětská skupina ŘÍČÁNEK

Černokostelecká 740/61a , Říčany, 251 01

Cena pobytu:

 

Celodenní

 4 700,- Kč

 

 

Částečná

3 700,- Kč

(max. 2,5 dne/týden)

Cíle dětské skupiny:

Vytváříme zdravé a harmonické prostředí.

Záleží nám na dobrém materiálním vybavení a na ekologickém provozu.

Snažíme se být zdravou dětskou skupinou s ekologickým myšlením. Podporujeme se v tvořivé a klidné atmosféře a formujeme si kladné lidské vlastnosti jako je zodpovědnost za sebe i druhé, skromnost, sebeúcta, sebedůvěrau a láska k druhému.

Environmentální studia, environmentální výchova

"Ve všem jde o to, jak žít v rozumném "vztahu" s přírodou a prostředím, aby se tu po nás dalo žít i za pár desítek let..."

Prakticky naplňujeme cíle enviromentální výchovy takto:

Studujeme literaturu s ekologickou tématikou, plánujeme s dětmi nejrůznější výlety do přírody jako jsou výlety za zvířátky do lesa na podzim, k rybníku na jaře, do zoo. Třídíme odpad a vedeme k tomu také děti. Maximálně využíváme odpadový materiál pro pracovní i výtvarnou výchovu. Dbáme na zdravou výživu dětí, zpestřujeme jídelníček o celozrnné pečivo, velké množství ovoce a zeleniny, dostatek tekutin po celý den. Pozorujeme přírodu, učíme se jí rozumět, povídáme si o tématech, provádíme pokusy a jejich závěry hodnotíme, studujeme encyklopedie, pracujeme s různými druhy materiálů. Děti vedeme k šetření s energiemi, vodou, materiálem. Pozorujeme divoká zvířátka jako jsou kachny, veverky a ptactvo pomáháme zvířátkům v zimě, na terase máme ptačí krmítka, kam sypeme pravidelně krmení buď koupené nebo vyrobené (lojové koule), nosíme do krmelců kaštany a žaludy, chodíme krmit kachny k nedaleké řece. S dětmi udržujeme školní zahradu (sbírání spadaných větví, hrabání listí, …) Svým postojem a příkladem se snažíme v dětech zasít semínko ekologického cítění tak, aby vše, co dělají a v budoucnu dělat budou mělo smysl a aby svět a všichni v něm měli spokojenější a láskyplnější život. Aby si děti uvědomili, že vše co dělají ovlivňuje život nejen jejich, ale také život všech okolo, ať lidí, zvířat nebo rostlin.

 

 

Zásady: Zásady našeho programu je možné vyjádřit čtyřmi „R“

 

R-espekt    R-adost    R-ovnováha   R-ozvoj

RESPEKT – respektování individuality každého jedince - tj. dětí, učitelek i rodičů, respektování jejich každodenních přirozených potřeb a zároveň respekt k nezbytnému školnímu řádu a k pravidlům vzájemného soužití. Vedení dětí k respektování hodnot, na nichž je založena naše společnost.

RADOST – podporujeme radost ze spontánní hry a volného pohybu, podílíme se všichni na vytváření radostné atmosféry ve školce, na vstřícném, estetickém, podnětném a hygienicky nezávadném prostředí, ve kterém je radost přebývat.

ROVNOVÁHA – náš program se snaží najít rovnováhu mezi volností a povinností, činností a odpočinkem a mezi volnou a řízenou činností a z toho vycházíme i při plánování denních aktivit dětí. Školní stravování je vyvážené, tak aby i dětský organismus mohl být v rovnováze.

 

ROZVOJ – rozvíjíme děti po všech stránkách a ve všech oblastech, děti se rozvíjí především vlastní činností, prožitkem, experimentováním a celým svým životem.

Dlouhodobé cíle:

Výchozím bodem naší práce je plán výchovy a péče, a jeho tři hlavní cíle jsou:

 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

PoWERED by DUMI.cz